Trung tâm chăm sóc khách hàng : 0945.109.099 - Email : KD1hoaanpro@gmail.com

Thùng giữ lạnh

Thùng giữ lạnh 100 lít

Mã SP: Thùng giữ lạnh 100 lít

Thùng giữ lạnh 100 lít có đế

Mã SP: Thùng giữ lạnh 100 lít có đế

Thùng giữ lạnh 200 lít

Mã SP: Thùng giữ lạnh 200 lít

Thùng giữ lạnh 350 lít

Mã SP: Thùng giữ lạnh 350 lít

Thùng giữ lạnh 400 lít

Mã SP: Thùng giữ lạnh 400 lít

Thùng giữ lạnh 800 lít

Mã SP: Thùng giữ lạnh 800 lít

Thùng giữ lạnh CB

Mã SP: Thùng giữ lạnh CB

Thùng đá nhựa 85 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa 85 lít

Thùng đá nhựa 70 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa 70 lít

Thùng đá nhựa 65 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa 65 lít

Thùng giữ lạnh 55 lít

Mã SP: Thùng giữ lạnh 55 lít

Thùng đá nhựa 34 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa 34 lít

Thùng đá nhựa 24 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa 24 lít

Thùng đá nhựa 20 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa 20 lít

Thùng đá nhựa vuông 6 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa vuông 6 lít

Thùng đá nhựa vuông 12 Lít

Mã SP: Thùng đá nhựa vuông 12 Lít

Thùng đá nhựa 125 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa 125 lít

Thùng đá nhựa 200 lít

Mã SP: Thùng đá nhựa 200 lít

Ca nhiệt

Mã SP: Ca nhiệt

Bình đá tròn 7 lít

Mã SP: Bình đá tròn 7 lít

Bình đá tròn 10 lít có vòi

Mã SP: Bình đá tròn 10 lít có vòi

Bình đá nhựa tròn 9 lít

Mã SP: Bình đá nhựa tròn 9 lít

Bình đá nhựa tròn 26 lít

Mã SP: Bình đá nhựa tròn 26 lít

Bình đá tròn 9 lít sọc

Mã SP: Bình đá tròn 9 lít sọc

Bình đá nhựa tròn 7 lít

Mã SP: Bình đá nhựa tròn 7 lít

Bình đá nhựa tròn 4 lít

Mã SP: Bình đá nhựa tròn 4 lít

Bình đá nhựa tròn 3 lít

Mã SP: Bình đá nhựa tròn 3 lít

Hệ thống nhân viên kinh doanh trên toàn quốc

Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ
Mr Dũng (Zalo): 0945.109.099
Hưng Yên ,Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
Mr Tùng (Zalo): 037.5666.068
Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Nghệ Tĩnh
Mr Kiệt (Zalo): 032.6661.068